WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Widziszewo w parafii św. br. Alberta

Z powodu braku kapelana szpitala i braków personalnych w naszej parafii przewidywanych w dłuższej perspektywie czasowej, jest następująca decyzja księdza Arcybiskupa:

"W trosce o dobro duchowe wiernych i zabezpieczenie potrzeb duszpasterskich, dekretem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, z dniem 1 lutego 2018 r. następuje zmiana granic parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie przez odłączenie miejscowości Widziszewo i przyłączenie jej do parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie."


W Święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego 2018 r. o godz. 18 odprawiona została pierwsza Msza św. z udziałem nowego proboszcza ks. Pawła Książkiewicza, kierującego Parafią pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie. W Mszy św. wziął udział także dotychczasowy proszboszcz ks. Paweł Skrzypczak. Święto było jednocześnie uroczystym przekazaniem dekretu stanowiącego włączenie kościoła filialnego w Widziszewie do parafii pw. św. br. Alberta.

 

Tekst/Fot. Elwira Łupicka