WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Ogłoszenia parafialne

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.08.2019 r.

  1. W czwartek uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po każdej Mszy świętej nastąpi święcenie ziół i kwiatów. Msze święte w naszej parafii o godz. 7.30., 9.00., 12.00. i 18.00. W Widziszewie Msza święta o godz. 10.30. Parafia Farna i w Starym Gołębinie przeżywają swoje Odpusty. Przed kościołami zostanie przeprowadzona zbiórka na Caritas Archidiecezjalną.
  2. Apele Jasnogórskie przygotowujące do święta Matki Bożej Częstochowskiej będą odprawiane codziennie o godz. 20.00. od piątku 16 sierpnia do piątku 23 sierpnia.
  3. Odpust Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej odbędzie się w tym roku w dniach od 25 sierpnia do 1 września. Odpust w Starych Oborzyskach będzie trwał od 30 sierpnia do 1 września.
  1. Kurs przedmałżeński we Farze 30 sierpnia o godz. 18.00. w Domu Katechetycznym.
  2. W liturgii tygodnia: w środę św. Maksymiliana Marii Kolbego kapłana i męczennika, w czwartek uroczystość Wniebowzięcia NMP, w sobotę św. Jacka kapłana.
  3. Pielgrzymka do Krakowa, Łagiewnik i Częstochowy odbędzie się w dniach 24 i 25 września. Koszt przejazd i noclegu / pokoje 4 osobowe/ 150 zł. Wpłata przy zapisie 50 zł.
  4. Dzisiaj przed kościołem odbędzie się zbiórka na biednych i potrzebujących naszej parafii. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
  5. Za tydzień zbiórka do puszek na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.
  6. Biuro parafialne będzie nieczynne we wtorek.

 

Ks. Paweł Książkiewicz – proboszcz

 

BIURO PARAFIALNE

 

- od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30 – 17.30 (oprócz 1-szego czwartku i 1-szego piątku miesiąca oraz dni świątecznych)
- w październiku 17.00 – 17.30
- w trakcie kolędy 7.30 – 8.00

tel. 65 511 98 08
e-mail: balbert@o2.pl


Rezerwacja Mszy Świętych:

Msze Święte rezerwowane/przyjmowane są w dwóch cyklach półrocznych:
– na I półrocze – początek września
– na II półrocze – początek lutego

Ponadto w ramach wolnych terminów Msze Święte przyjmowane/rezerwowane są w ciągu całego roku, w godzinach otwarcia biura parafialnego.

 

Chrzest Święty:

Sakrament Chrztu udzielany jest w 2 i 4 sobotę miesiąca o godz. 16.30 (w miesiącach wakacyjnych o godz. 18.00).
W celu dopełnienia niezbędnych formalności należy zgłosić się w biurze parafialnym nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Dokumenty wymagane do udzielenia Sakramentu Chrztu:

Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
Jeżeli ślub kościelny zawarty był po za parafią – Świadectwo Ślubu Kościelnego rodziców dziecka
Świadectwa religijności rodziców chrzestnych (jeżeli chrzestny/chrzestna jest spoza parafii) – wystawia proboszcz parafii zamieszkania
Katecheza chrzcielna odbywa się w piątek bezpośrednio poprzedzający dzień chrztu o godz. 19.00 lub 20.00, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

Ślub Konkordatowy:

Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu, poza godzinami otwarcia biura, wieczorem) – zgłoszenie zapowiedzi.
Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (należy dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):Dowody Osobiste nupturientów (narzeczonych)
Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (wystawia parafia chrztu)
Świadectwo ukończenia nauki religii
Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

 

Poradnia Rodzinna (w Farze):

1 i 3 wtorki miesiąca, godz. 16.15 do 18.00
1 i 3 czwartki miesiąca, godz. 17.00 do 19.00

 

Pogrzeb:

W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy Świętej i Pogrzebu należy jak najszybciej skontaktować się z Ks. Proboszczem (65 511-98-08; 507-155-654), a w przypadku jego nieobecności z Ks. Wikariuszem.

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

– zaświadczenie o przyjętych sakramentach (jeśli były udzielane poza parafią lub w szpitalu)

– Akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego