WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2021 r.

 1. W poniedziałek i wtorek – 22 i 23 lutego będziemy przeżywali w naszej parafii rocznicę peregrynacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Serdecznie zapraszamy w te dni do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. o godz. 18.00, a także Adoracji Najświętszego Sakramentu, która w poniedziałek i wtorek rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18.30 i zakończy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. W czasie Adoracji o godz. 20.20 odmawiać będziemy Różaniec. We wtorek podczas Mszy św. o godz. 18.00 poświecimy Ikonę Jasnogórską, która będzie nawiedzała nasze rodziny i ponowimy akt zawierzenia Matce Bożej naszej Wspólnoty Parafialnej.
  2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 18.30 do 19.30.
  3. Droga krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o 17.30 oraz o godz. 19.00. W Widziszewie Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00 (młodzież z klasy VIII prosimy o czytanie poszczególnych stacji). W najbliższy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 16.30 szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z klasy III a (zabieramy ze sobą książeczki do nabożeństwa). W kolejne piątki zapraszamy dzieci z klas: 5.03 – klasa III b, 12.03 – klasa III c, 19.03 – klasa III d.
  4. Młodzież, która w październiku miała przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na Drogę Krzyżową w najbliższy piątek 26 lutego o godz. 19.00.
  5. Zbiórka wszystkich ministrantów w sobotę 27 lutego o godz. 17.00.
  6. Gorzkie Żale we wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiane będą o godz. 15.00., bezpośrednio po nich Msza św. około godz. 15.45. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00 (zarezerwowane intencje mszalne z godz. 18.00 będą odprawione o 15.45).
  7. Za tydzień przypada ostatnia niedzieli miesiąca, a zatem składka w kościele będzie przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania naszej świątyni. Za miesiąc styczeń zapłaciliśmy 6.400 zł. Przed kościołem zbiórka do puszek na misje „Ad Gentes”.
  8. W okresie Wielkiego Postu składamy daninę diecezjalną. Fundusze z tej daniny są przeznaczane na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, Domu Księży Emerytów, Muzeum, Katedry. Koperty na daninę wyłożone są w kruchcie. Za dotychczas złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!
  9. Biuro Parafialne czynne w poniedziałek, środę i piątek od 16.30 do 17.30.
  10. W sobotę rozpoczęliśmy 33-dniowe rekolekcje „Oto Matka Twoja”, ODDANIE33. W zakrystii są jeszcze dostępne książki i płyty. Całe rekolekcje są także dostępne na stronie internetowej www.oddanie33.pl Rekolekcje przeżywamy indywidualnie, chociaż w każdy czwartek zapraszamy w miarę możliwości do wspólnej modlitwy podczas adoracji od 18.30 do 19.30.
  11. Przypominamy o ograniczeniach związanych z trwającą epidemią: • nadal limit wiernych w naszym kościele wynosi 40 osób; w Widziszewie 14 osób; • bezwarunkowo obowiązuje zasłanianie ust i nosa, pamiętajmy o dezynfekowaniu rąk i zachowaniu dystansu społecznego; • nadal rekomenduje się przyjmowanie Komunii św. na rękę; • w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnej;
  12. Transmisja niedzielnych Mszy św. każdego tygodnia o godz. 9.00 i 12.00 na youtube oraz Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00.
  13. W ubiegłym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Ireny Ciesielskiej z os. Jagiellońskiego (miała 74 lata) oraz śp. Henryki Wojciechowskiej-Pawełkiewicz z ul. Stamma (miała 82 lata). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
  14. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na rzecz Parafii, także te przekazane na parafialne konto (nr konta: 85 8666 0004 0109 8137 2000 0001). Serdeczne Bóg zapłać za ofiary zebrane na biednych i potrzebujących naszej parafii. Zebraliśmy 1157,72 zł oraz na Caritas Archidiecezji 614,25 zł.
  15. Przy wyjściu z kościoła do nabycia: „Przewodnik Katolicki” (6 zł);Mały Przewodnik Katolicki (5,90 zł).

Ks. Tomasz Bochyński
PROBOSZCZ

 

BIURO PARAFIALNE

 

- od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30 – 17.30 (oprócz 1-szego czwartku i 1-szego piątku miesiąca oraz dni świątecznych)
- w październiku 17.00 – 17.30
- w trakcie kolędy 7.30 – 8.00

tel. 65 511 98 08
e-mail: balbert@o2.pl


Rezerwacja Mszy Świętych:

Msze Święte rezerwowane/przyjmowane są w dwóch cyklach półrocznych:
– na I półrocze – początek września
– na II półrocze – początek lutego

Ponadto w ramach wolnych terminów Msze Święte przyjmowane/rezerwowane są w ciągu całego roku, w godzinach otwarcia biura parafialnego.

 

Chrzest Święty:

Sakrament Chrztu udzielany jest w 2 i 4 sobotę miesiąca o godz. 16.30 (w miesiącach wakacyjnych o godz. 18.00).
W celu dopełnienia niezbędnych formalności należy zgłosić się w biurze parafialnym nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Dokumenty wymagane do udzielenia Sakramentu Chrztu:

Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
Jeżeli ślub kościelny zawarty był po za parafią – Świadectwo Ślubu Kościelnego rodziców dziecka
Świadectwa religijności rodziców chrzestnych (jeżeli chrzestny/chrzestna jest spoza parafii) – wystawia proboszcz parafii zamieszkania
Katecheza chrzcielna odbywa się w piątek bezpośrednio poprzedzający dzień chrztu o godz. 19.00 lub 20.00, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

Ślub Konkordatowy:

Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu, poza godzinami otwarcia biura, wieczorem) – zgłoszenie zapowiedzi.
Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (należy dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):Dowody Osobiste nupturientów (narzeczonych)
Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (wystawia parafia chrztu)
Świadectwo ukończenia nauki religii
Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

 

Poradnia Rodzinna (w Farze):

1 i 3 wtorki miesiąca, godz. 16.15 do 18.00
1 i 3 czwartki miesiąca, godz. 17.00 do 19.00

 

Pogrzeb:

W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy Świętej i Pogrzebu należy jak najszybciej skontaktować się z Ks. Proboszczem (65 511-98-08; 507-155-654), a w przypadku jego nieobecności z Ks. Wikariuszem.

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

– zaświadczenie o przyjętych sakramentach (jeśli były udzielane poza parafią lub w szpitalu)

– Akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego