WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Historia kościoła

Widziszewo od czasów powojennych należy do parafii NMP w Kościanie. Odległość, jaka dzieli kościół farny od wioski to około 6 km, toteż uczęszczanie na Mszę św. było utrudnione, zwłaszcza dla ludzi starszych.

O wybudowaniu kaplicy w Widziszewie myślał już ówczesny proboszcz kościańskiej fary - śp. ks. Edward Pośpieszny, pomysłodawca i przewodnik prac budowlanych w latach 1984-1989 kościoła filialnego w Kokorzynie. Jednak w 1989 roku, śp. ks. Pośpieszny, został mianowany penitencjarzem w Kolegiacie Farnej z siedzibą przy Placu Kolegiackim w Poznaniu, i tym samym, od 1 lipca 1989, nowym proboszczem został ks. prałat Czesław Bartoszewski. Ponadto od 1996 roku pełni funkcję dziekana dekanatu kościańskiego.

Gdy 1991 roku zakończyła się budowa kościoła w Kokorzynie ks. proboszcz Czesław Bartoszewski, mając na uwadze pomysł swojego poprzednika, przystąpił do realizacji planu wybudowania Domu Bożego dla widziszewian. - Mieszkańców przybywało, wioska się rozbudowywała, a z dojazdem nie było łatwo, stąd przedstawiony nam projekt postawienia kościoła, przyjęliśmy z zadowoleniem - wspomina ówczesna sołtys wsi Daniela Żurek.

Po o aprobacie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego śp. ks. Jerzego Stroby rozpoczęto 3-letnią budowę kościoła.

Starania ks. proboszcza o teren pod budowę zakończyły się pozytywnie po rozmowie z Wójtem Gminy Kościan Henrykiem Bartoszewskim. Nieduży grunt parafialny mieszczący się przy ulicy Okrężnej zamieniono, z dopłatą, na łatwo dostępny teren należący do gminy, tj. przy ulicy Podgórnej, w sąsiedztwie Pawilonu handlowego i Domu Ogrodnika.

Kościół zbudowany został w latach 1994-1997, według projektu mgr inż. arch. Izabeli Wrześniewskiej z Kościana. 8 maja 1994, r. podczas Mszy św. odprawionej przez śp. ks. Antoniego Wilczyńskiego, wówczas dziekana kościańskego i proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie, poświęcony został plac budowy i krzyż.

Piecze nad budową sprawował ks. proboszcz Czesław Bartoszewski. Osobiste zaangażowanie proboszcza i skuteczne kroki mające na celu realizację projektu sprawiły, że dziś Widziszewo ma swoją „małą parafię”. Bezcenna była też pomoc widziszewian, którzy, po godzinach pracy i zgodnie z harmonogramem, chętnie dołączali do "budowlańców". Poza tym mieszkańcy w miarę możliwości budżetowych pomagali spłacać koszty budowy; comiesięczną składkę zbierali: Daniela Żurek, Jolanta Wilk, Tadeusz Stróżyński, Edward Dorynek oraz Mieczysław Szczepański.

I tak rok 1997 przyniósł zwieńczenie 3-letniej pracy. 24 czerwca kościół poświęcił Metropolita Poznański abp Juliusz Paetz.

Ścianę ołtarzową tworzy rzeźba przedstawiająca patrona wspólnoty Kościoła - św. Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan. Ks. proboszcz mówiąc o wyborze tytułu Kościoła, powiedział, że: - Kościół otrzymał tytuł św. Jana Chrzciciela, który 2 tysiące lat temu przygotowując ludzi do spotkania z Chrystusem, dziś ma nas przygotowywać do wejścia w nowe tysiąclecie. Prawdę tę tworzy rzeźba przedstawiając św. Jana w rzece, w której udziela chrztu Jezusowi. Wody Jordanu obejmują tabernakulum i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Autorem tej rzeźby jest, nieżyjący już dzisiaj, artysta rzeźbiarz Eugeniusz Olechowski z Poznania.

Ponadto kościół zdobią obraz Jezusa Chrystusa oraz stacje wyobrażające pochód Chrystusa na Golgotę, natomiast przed kościołem ramiona rozpościera krzyż - wykonawcą pierwszego był śp. Stanisław Krysmann. Krzyż stanął na placu budowy i poświęcony 8 maja 1994 roku. Tego samego dnia wbito też pierwszą łopatę pod budowę kościoła. W latach późniejszych, ze względu na zły stan drewna, w miejsce starego krzyża postawiono nowy. Wykonawcą jest mieszkaniec Starego Lubosza.

Kościelni:

śp. Marian Ciesielski w latach 1994 - 1996
śp. Leonard Żak od sierpnia 1996 r. - sierpnia 2014 r.
Edward Dorynek od 1 listopada 2014 do chwili obecnej

Opiekunowie kościoła:

Aurelia Sadowska - przygotowuje okolicznościowe dekoracje

 

 

8 maja 1994 rok - Msza św. na której poświęcono krzyż i plac budowy. Obecni byli śp. ks. Antoni Wilczyński, ks. Czesław Bartoszewski, śp. ks. Czesław Wojciechowski - w latach 1978-2009 proboszcz parafii pw. św Michała Archanioła w Czempiniu, ks. Ireneusz Szwarc - w latach 90. wikariusz w kościele farnym oraz koordynator budowy kościoła św. br. Alberta w Kościanie, wójt Henryk Bartoszewski, a także mieszkańcy wsi.

Powyższe trzy zdjęcia pochodzą z archiwum domowego Państwa Gabryelskich

 

 

Poniżej rok 1995 - stan surowy zamknięty

 

śp. Marian Ciesielski i śp. Józef Bock

 

śp. Marian Ciesielski

 

śp. Zygmunt Ogrodowczyk i śp. Marian Ciesielski

 

24.06.1997 r.

Zdjęcia z budowy Agnieszka Galus

 

Poniżej zdjęcia z września 2010 roku

Tekst/Zdjęcia poniżej Elwira Łupicka