chmury

Wydarzenia Dział jest przeglądem wydarzeń z życia społecznego wsi. Zaprezentowane w nim tematy są odzwierciedleniem tego, co było i o czym warto pamiętać. Znajdziesz tu m.in. opis zdarzeń kulturalnych, jak i działań strategicznych rozwoju wsi.

Wybór sołtysa i rady sołeckiej

31 marca br. nowe władze rozpoczęły zarządzanie wsią Widziszewo. Wybór sołtysa i rady sołeckiej odbył się zgodnie z ustawą w sposób tajny i bezpośredni. Spotkanie rozpoczęło się o godz...

Dodano: 9.04.2011


Zebranie wójta z mieszkańcami ulicy Dworcowej

W przedostatni dzień 2010 roku w sali wiejskiej odbyło się spotkanie mające na celu poinformowanie, iż dobiegła końca inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej. - Zakończyliśmy wszystkie pro...

Dodano: 31.12.2010


II sesja Rady Gminy Kościan

Zgodnie z zapowiedzią, 6 grudnia o godz. 17 w sali wiejskiej odbyła się II sesja Rady Gminy Kościan. W uroczystości udział wzięli: Regina Włodarczak, skarbnik gminy, Helena Klimaszyk, inspektor UG, An...

Dodano: 8.12.2010


Starsze wiadomoœci:

Dodano: 4.12.2010

I sesja Rady Gminy Kościan


Dodano: 22.11.2010

Wyniki wyborów samorządowych


Dodano: 15.11.2010

Spotkanie przedwyborcze


Dodano: 13.11.2010

Strzelanie z wiatrówki


Dodano: 28.09.2010

Koniec remontu Dworcowej


Dodano: 24.08.2010

Zebranie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji saliArchiwum: