chmury

Wywóz odpadów komunalnych

2017 ROK


12 stycznia - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

26 stycznia - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

9 lutego - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

23 lutego - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

9 marca - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

23 marca - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

6 kwietnia - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

20 kwietnia - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

5 maja - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

18 maja - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

1 i 29 czerwca - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

16 czerwca - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

26 lipca - wywóz surowców wtórnych

13 i 27 lipca - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

23 sierpnia - wywóz surowców wtórnych

10 i 24 sierpnia - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

20 września - wywóz surowców wtórnych

7 i 21 września - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

18 października - wywóz surowców wtórnych

5 i 19 października - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

15 listopada - wywóz surowców wtórnych

3, 16, 30 listopada - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

14 grudnia - wywóz surowców wtórnych i wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

28 grudnia - wywóz nieczystości stałych -> komunalnych

Surowce wtórne - to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu (papier, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe).