Historia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Widziszewie


Widziszewo od czasów powojennych należy do parafii NMP w Kościanie. Odległość, jaka dzieli kościół farny od wioski to około 6 km, toteż uczęszczanie na Mszę św. było utrudnione, zwłaszcza dla ludzi starszych.

O wybudowaniu kaplicy w Widziszewie myślał już ówczesny proboszcz kościańskiej fary - śp. ks. Edward Pośpieszny, pomysłodawca i przewodnik prac budowlanych w latach 1984-1989 kościoła filialnego w Kokorzynie. Jednak w 1989 roku, śp. ks. Pośpieszny, został mianowany penitencjarzem w Kolegiacie Farnej z siedzibą przy Placu Kolegiackim w Poznaniu, i tym samym, od 1 lipca 1989, nowym proboszczem został ks. prałat Czesław Bartoszewski. Ponadto od 1996 roku pełni funkcję dziekana dekanatu kościańskiego.
Gdy 1991 roku zakończyła się budowa kościoła w Kokorzynie ks. proboszcz Czesław Bartoszewski, mając na uwadze pomysł swojego poprzednika, przystąpił do realizacji planu wybudowania Domu Bożego dla widziszewian. - Mieszkańców przybywało, wioska się rozbudowywała, a z dojazdem nie było łatwo, stąd przedstawiony nam projekt postawienia kościoła, przyjęliśmy z zadowoleniem - wspomina ówczesna sołtys wsi Daniela Żurek.
Po aprobacie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego śp. ks. Jerzego Stroby rozpoczęto 3-letnią budowę kościoła.
Starania ks. proboszcza o teren pod budowę zakończyły się pozytywnie po rozmowie z Wójtem Gminy Kościan Henrykiem Bartoszewskim. Nieduży grunt parafialny mieszczący się przy ulicy Okrężnej zamieniono, z dopłatą, na łatwo dostępny teren należący do gminy, tj. przy ulicy Podgórnej, w sąsiedztwie Pawilonu handlowego i Domu Ogrodnika.
Kościół zbudowany został w latach 1994-1997, według projektu mgr inż. arch. Izabeli Wrześniewskiej z Kościana. 8 maja 1994, r. podczas Mszy św. odprawionej przez śp. ks. Antoniego Wilczyńskiego, wówczas dziekana kościańskego i proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie, poświęcony został plac budowy i krzyż.
Piecze nad budową sprawował ks. proboszcz Czesław Bartoszewski. Osobiste zaangażowanie proboszcza i skuteczne kroki mające na celu realizację projektu sprawiły, że dziś Widziszewo ma swoją „małą parafię”. Bezcenna była też pomoc widziszewian, którzy, po godzinach pracy i zgodnie z harmonogramem, chętnie dołączali do "budowlańców". Poza tym mieszkańcy w miarę możliwości budżetowych pomagali spłacać koszty budowy; comiesięczną składkę zbierali: Daniela Żurek, Jolanta Wilk, Tadeusz Stróżyński, Edward Dorynek oraz Mieczysław Szczepański.
I tak rok 1997 przyniósł zwieńczenie 3-letniej pracy. 24 czerwca kościół poświęcił Metropolita Poznański abp Juliusz Paetz.

Ścianę ołtarzową tworzy rzeźba przedstawiająca patrona wspólnoty Kościoła - św. Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan. Ks. proboszcz mówiąc o wyborze tytułu Kościoła, powiedział, że: - Kościół otrzymał tytuł św. Jana Chrzciciela, który 2 tysiące lat temu przygotowując ludzi do spotkania z Chrystusem, dziś ma nas przygotowywać do wejścia w nowe tysiąclecie. Prawdę tę tworzy rzeźba przedstawiając św. Jana w rzece, w której udziela chrztu Jezusowi. Wody Jordanu obejmują tabernakulum i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Autorem tej rzeźby jest, nieżyjący już dzisiaj, artysta rzeźbiarz Eugeniusz Olechowski z Poznania.

Ponadto kościół zdobią obraz Jezusa Chrystusa oraz stacje wyobrażające pochód Chrystusa na Golgotę, natomiast przed kościołem ramiona rozpościera krzyż - wykonawcą pierwszego był śp. Stanisław Krysmann. Krzyż stanął na placu budowy i poświęcony 8 maja 1994 roku. Tego samego dnia wbito też pierwszą łopatę pod budowę kościoła. W latach późniejszych, ze względu na zły stan drewna, w miejsce starego krzyża postawiono nowy. Wykonawcą jest mieszkaniec Starego Lubosza.

Kościelni:
Marian Ciesielski w latach 1994-1996
Leonard Żak od sierpnia 1996 do chwili obecnej

Opiekunowie kościoła:
Leonard i Krystyna Żak
Aurelia Sadowska - przygotowuje okolicznościowe dekoracje

Tekst alternatywny

8 maja 1994 rok - Msza św. na której poświęcono krzyż i plac budowy. Obecni byli śp. ks. Antoni Wilczyński, ks. Czesław Bartoszewski, śp. ks. Czesław Wojciechowski - w latach 1978-2009 proboszcz parafii pw. św Michała Archanioła w Czempiniu, ks. Ireneusz Szwarc - w latach 90. wikariusz w kościele farnym oraz koordynator budowy kościoła św. br. Alberta w Kościanie, wójt Henryk Bartoszewski, a także mieszkańcy wsi.


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Fot. (3x) Archiwum domowe Państwa Gabryelskich


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Stan surowy - 1995 r.


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

śp. Marian Ciesielski i śp. Józef Bock


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

śp. Marian Ciesielski


Tekst alternatywny

śp. Zygmunt Ogrodowczyk i śp. Marian Ciesielski


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

24.06.1997 r.


Tekst alternatywny

Fot. (28x) A. Galus


Wrzesień 2010 r.

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst/Fot. (10x) Elwira Łupicka