chmury

Biblioteka


Pierwszy punkt biblioteczny w Widziszewie mieścił się przy ulicy Lipowej u Państwa Mocków. Wówczas księgozbiór punktu liczył niewiele egzemplarzy. "W sierpniu 1985 r. Rada Sołecka wsi Widziszewo powołała filię Biblioteki Publicznej Gminy Kościan. Została ona zlokalizowana na 18 m2 w nowo wybudowanym Domu Kultury "Ogrodnik" w Widziszewie. Pomysłodawcami utworzenia filii bibliotecznej w Widziszewie była Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie – Pani Barbara Pawicka oraz miejscowy działacz społeczny – Pan Zygmunt Ogrodowczyk. Wyposażenie filii bibliotecznej sfinansowała Rada Sołecka wsi Widziszewo. Także z funduszu Rady zakupiono pierwsze książki – 317 woluminów. Inwentarz filii został powiększony także przez książki przekazane z Biblioteki Publicznej Gminy Kościan z/s w Kiełczewie oraz podległym jej filiom. Latem 1994 r. filię przeniesiono do pomieszczenia należącego do Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - (ul. Podgórna 1 - przyp. aut.). Filię zlokalizowano na 33 m2. W tym lokalu bibliotekę prowadzi swą działalność po dziś dzień" (źródło:www.kielczewo.com.pl/rys-historyczny-biblioteki/ [dostęp: 25 I 2013]).
Obecnie biblioteka liczy ponad 8 tys. woluminów, czytelnikami zaś są mieszkańcy zarówno Widziszewa, jak i okolicznych miejscowości. Filia dysponuje zbiorem książek beletrystycznych oraz popularnonaukowych, dostępne są również wybrane czasopisma. Swoje zbiory znajdują też najmłodsi czytelnicy.
Do tej pory czytelników obsługiwały dwie bibliotekarki:
Bogumiła Wojciechowska w latach 1985 - 2002
Jadwiga Marona od lipca 2002 do chwili obecnej

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek, wtorek, środa – 10.00 - 18.00
czwartek – nieczynna
piątek – 8.00 - 16.00

Pokój na piętrze sali, w którym znajdowała się w latach 1985-1994 filia biblioteczna.

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Teraźniejsza lokalizacja biblioteki.


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst/Fot. (9x) Elwira Łupicka