WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Wybory sołeckie

Stosownie do uchwały Rady Gminy Kościan Nr III / 21 / 18 z dnia 20.12.2018r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Kościan,

zwołuję

na dzień 19 lutego 2019 roku (wtorek), godz. 18.30, w „Domu Ogrodnika” zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Widziszewo, na którym dokonany zostanie wybór:

  • Sołtysa,
  • Rady Sołeckiej.


Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy sołectwa mający czynne prawo wyborcze do rady gminy i stale zamieszkali na terenie sołectwa.

Jeżeli w pierwszym terminie zebrania nie będzie uczestniczyć co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania, po pół godzinie, tj. o godz. 19.00 następuje powtórzenie zebrania. Powtórzone zebranie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim osób.

                                                                            Wójt Gminy Kościan

                                                                           /-/ Andrzej Przybyła

 

Źródło: Serwis Internetowy Gminy Kościan

 

Oficjalni kandydaci na stanowisko sołtysa:

Justyna Mocek