WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Wybór nowego sołtysa

11 czerwca mieszkańcy Widziszewa dokonali wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej i gospodarza sali.

W wyniku głosownia nowym sołtysem na lata 2024-2029 został Zbigniew Kowalski, natomiast w radzie zasiedli: Łukasz Rzanny, Kinga Daś, Michał Sikora, Maria Woźny-Nowak, Angelika Cicha, Norbert Stam, Anita Jaźwiecka.

Nowym gospodarzen sali został Piotr Nowak.

 

Tekst/Fot. Elwira Łupicka | 11.06.2024 | Zebranie