WidziszewoOficjalny serwis internetowy wsi Widziszewo

Gmina Kościan

Powiat kościański

Województwo wielkopolskie

Mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką

19 lutego 41 mieszkańców Widziszewa na 600 uprawnionych do głosowania dokonało wyboru sołtysa i członków do rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczyli także: wójt gminy - Andrzej Przybyła, pracownik gminy - Marcin Marciniak oraz pełniąca dotychczas obowiązki sołtysa i jednocześnie radna gminy - Justyna Mocek.

Wybory odbyły się zgodnie z ustawą w sposób tajny i bezpośredni.

Na wstępie - drogą jawnego głosowania - powołano przewodniczącego zebrania - Łukasza Rzannego oraz sekretarza  - Marię Woźny - Nowak. Następnie wybrano komisję skrutacyjną. Członkami zostali: Daria Mocek, Maria Beczkowska i Karolina Rzanna.

W dalszej części obrad omówiono zasady przeprowadzania wyborów sołtysa i członków do rady sołeckiej. Kolejnym punktem było wygłoszenie ustępującej sołtys sprawozdania z prac mijającej kadencji.

Dalej nastąpiło zgłoszenie kandydatów na sołtysa i dokonanie wyboru. Liczbą 32 głosów wybrano jedyną kandydatkę Justynę Mocek. Następnie zebrani podjęli uchwałę informującą o 7-osobowym składzie rady sołeckiej. Spośród 8 kandydatów wybrano następujących członków rady: Maria Adamczewska, Barbara Bartkowiak, Grażyna Błażejczak, Zofia Ciećmierowska, Krzysztof Ryfa, Ilona Tic oraz Ewa Włodarczak.

Kadencja nowych władz potrwa 5 lat.

Spotkanie wyborcze zakończyły "wolne głosy i wnioski".

 

Tekst/Fot. Elwira Łupicka | 19.02.2019 | Zebranie